...Ние създаваме изкуство и творим красота! 

 

 

                                                   Адрес                                                                                                            За контакт        

                                                   гр. София – 1113, район „Изгрев“,                                                         02 873 95 00,   02 873 94 98,   02 451 83 99 

                                                   ул. „Атанас Далчев” № 8                                                                          e-mail: pgfk.sofia@abv.bg