Заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката

Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г.
на министъра на образованието и науката дните
от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително
се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СПГ „КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“

 

 

 

    

      

      

       

       

       

    

       

     

     

     

     

     

      

     

     

    

 

 

     

        

        

 

     

 

     

    

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Отново Ви напомняме, че в рубриката „Ученици“, подрубрика „Обучение“ на електронната страница на училището са публикувани утвърдените графици за:

  • втория час на класа;
  • консултации от учителите по всички учебни предмети.

В момента внедряваме електронен дневник, чрез който ще можете да се осведомявате за образователните резултати и присъствието на Вашите деца в учебните занятия.

В тази връзка Ви каним в срок не по-късно от 08.11.2019 г., използвайки утвърдените графици:

  • да получавате периодично и своевременно информация за успеха и развитието на децата Ви в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
  • да получавате подкрепа и консултиране по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата Ви;
  • да предоставите на класните ръководители Вашите електронни адреси за обратна връзка.

СПРАВКА свободни места ученици-27.11.2019.doc

   дни на отворените врати    

 

 

 

Условия за отпускане на стипендии

Вътрешни правила за получаване на стипендии

 

   

УЧЕБНИЦИ 2019-2020 ГОДИНА

PGFK_Uchebnitzi_2019-2020.doc

 

 ПО РЕЗУЛТАТИТЕ ЩЕ НИ ПОЗНАЕТЕ! 

   

От 22.04.2019 г. до 24.04.2019 г. в гр. Хасково се проведе Националното състезание „Най-добър млад фризьор и гримьор" за учебната 2018/2019 година, организирано от Министерството на образованието и науката.

Професионалната гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“, гр. София завоюва призовите места и в трите категории:

„Салонно подстригване“ – Сесил Абидин спечели ІІ място.

„Вечерна дамска прическа“ – Спасунка Иванова спечели ІІІ място.

„Изработване на вечерен грим за фотосесия и за корица на модно списание“ в двете категории – Богомила Енчева спечели ІІІ място.

От участващите в трите категории 16 отбора от цялата страна ПГФК спечели отборно ІІІ място.

Гордеем се с нашите ученици и професионализма на техните учители и треньори- Емилия Иванова и Боряна Велева.


       

 


Лекция

на проф. Христо Пимпирев 
пред ученици от Професионалната гимназия по физьорство и козметика "Княгиня Евдокия"

 

                       

                                  

                           

     

 

 

 

                          На 19.02.2019 г. почетохме паметта на Апостола на свободата,  като поднесохме цветя на паметника на Васил Левски!

                         Той е пример за нас с великите си дела и завети, и ще остане завинаги в сърцата ни!

                         Дълбок поклон!

             

 

                              На 25.02.2019 г. се проведе среща с г-жа Христина Богданова наследник на рода на Васил Левски.

                              Учениците бяха потопени в атмосферата на родовите спомени за Апостола, предавани от поколение на поколение. 

                      

      

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!   

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ

 

        Напомняме Ви, че с писмо, изх. № 16-00-62/25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването, е регламентирана процедурата за документирането и контрола на случаите на отсъствие на учениците от училище по медицински причини.

        В тази връзка следва да бъдат спазвани Указанията за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка (образец), за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

        Ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари са информирани от Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) за изискванията към издаването на медицинска бележка, както и е разпоредено да се изписва и уникалният идентификационен номер (УИН) на медицинското лице, издало бележката.

       При възникнало съмнение за редовността на издадения документ се осъществява контрол на издадените медицински бележки по определената процедура.

Образец на медицинска бележка.pdf

 

 

ВАЖНО!

В рубрика "Проекти", Еразъм +, са публикувани критерии и документи за подбор на ученици, желаещи да участват в проект "Европейски опит за кариерно развитие на младите фризьори и козметици".

 

 

 

Учебници за учебната 2018-2019 година 

 

 

ЗА СПОМЕН

             Моменти от връчването на дипломите за завършеио средно образование и на свидетелствата за придобита професионална квалификация на випуск 2018 г. - 22.06.2018 г. 

 

 

Поздравление към учителите от отличниците на випуска

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
 УВАЖАЕМИ ГОСТИ,
 СКЪПИ УЧИТЕЛИ, 
 ОБИЧНИ РОДИТЕЛИ,
 МИЛИ ПРИЯТЕЛИ  И СЪУЧЕНИЦИ,
   Ние, абитуриентите от випуск 2018 г. сме щастливи, че   всички заедно ще съпреживеем  най-вълнуващия момент от   нашето завършване, който е и равносметка за обучението ни   в Професионалната гимназия по фризьорство и козметика   „Княгиня Евдокия” – връчването на дипломите  ни за   завършено средно образование.

Скъпи учители,

    Имам честта в този тържествен ден на раздяла да изразя от името на  абитуриентите нашата благодарност към Вас за  всичко, което направихте, за да  ни дадете самочувствието на личности със знания и опит.
    Времето през общите ни четири години  като че ли отлетя твърде бързо, но днес ние си даваме сметка, че за да се превърнем от неуверените и притеснени деветокласници – в зрелостници със самочувствие,  заслугата е Ваша.
Благодарни сме Ви за всекидневните усилия да ни преподавате безценни житейски уроци. Вие изградихте основите на нашите общи представи за устройството и развитието на света и природата, помогнахте ни да осъзнаем колко е важно за успешната реализация на личността за да познаваме  богатството на различните науки.
     С  професионалната ни подготовка по фризьорство и козметика Вие  успяхте да формирате у нас умения и естетически усет, които ни мотивират да търсим и да създаваме красота. Те ще бъдат част от нашето богатство, което ще продължим да съхраняваме и да развиваме  в себе си. Ние се гордеем, че завършваме първото и най-престижно училище  в страната по фризьорство и козметика, което има над половинвековна история. 
    Повече от 10 години гимназията носи името на българската княгиня Евдокия, за която не знаехме много. Сега вече сме сигурни, че тази достойно жена  се е отнасяла  с изключително уважение  към творчеството, излязло от  сръчните женски ръце. Доказателство за това  е колекцията от красиви тъкани, които нашият патрон дарява на Националния етнографски музей. Вече знаем за нейната благотворителна щедрост към нуждаещите се деца през военните години и заслугите й за създаване на професионални училища за тях. Тя е достоен пример и за нашето време.
Уважаеми родители,
     Благодарим Ви за подкрепата, без която ние не можехме да осъществим стремежите си. Вие инвестирахте в нас, за да знаем и да можем. Даваме си сметка, че не винаги сме ви носили само радостни вести от училище, но се надяваме да ни простите. Ще се извиним с думите на обичания писател Йордан Радичков, че „човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с много правописни грешки“. Неоценима е Вашата родителска обич и подкрепа, от които ще имаме нужда винаги.  Дано успеем достойно да ви се отплатим.
Мили приятели,
    Незабравими ще останат за нас общите спомени от годините, прекарани заедно в нашата гимназия. Те са пъстри, с различни нюанси в емоциите ни. Но съм сигурна, че ще останем свързани трайно, защото е много и твърде ценно за нас това, което ни обединява. Пожелавам Ви да  поемете уверени своя самостоятелен път към бъдещето. Защото човек е силен, когато не само знае и може, но и когато вярва в себе си.
ДНЕС ЩЕ ПОЛУЧИМ ДИПЛОМИТЕ ЗА НАШАТА ЗРЯЛОСТ. НО  ТОВА Е САМО ЕДИНИЯТ ВАЖЕН  ЕТАП ОТ НАШЕТО ИЗРАСТВАНЕ КАТО ЛИЧНОСТИ. КАКТО СА КАЗАЛИ ДРЕВНИТЕ МЪДРЕЦИ, „НАШЕТО ЗНАНИЕ Е ОГРАНИЧЕНО, А НАШЕТО НЕЗНАНИЕ Е БЕЗГРАНИЧНО”.
„ВИПУСК 2018“ пожелава на колектива на Професионалната гимнозия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“ много успехи, удовлетворение и признание в благородната мисия на учителството. 
НА ДОБЪР ЧАС НА ВСИЧКИ!
 
Кямиле Ибрям – ХІІ Б клас


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
              Във връзка с приема на ученици за учебната 2018 / 2019 година, Ви информираме, че училището е осигурило общежитие за ученици с постоянно местоживеене в населено място извън гр. София. Допълнителна информация може да получите при записване на ученика.

 

Нашата гордост

Гордеем се с Вероника Николаева Банчева от VІІІ аклас, която стана победител в три категории на Републиканското първенство на Българската федерация по шейни на улей и естествени трасета, състояло се на 09.06.2018 г. в гр. София:

1-во място – по едноместни шейни, девойки младша възраст на КУПА „СОФИЯ“;

1-во място – по едноместни шейни, девойки младша възраст

КУПА „Д. А. ДИМИТРОВ“;

 

Златен медал от Държавното индивидуално първенство  2018 – БФ „Шейни“ – едноместни.

 

Пожелаваме й нови успехи и златни медали от европейски и световни състезания!

 

  


    24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Поздравителни адреси


 

...Ние създаваме изкуство и творим красота! 

 

 

                                                   Адрес                                                                                                            За контакт        

                                                   гр. София – 1113, район „Изгрев“,                                                         02 873 95 00,   02 873 94 98,   02 451 83 99 

                                                   ул. „Атанас Далчев” № 8                                                                          e-mail: pgfk.sofia@abv.bg