Откриване на учебната 2018-2019 година

Откриване на учебната година.docx

Учебници за учебната 2018-2019 година 

учебници.pdf

  

СЪОБЩЕНИЕ

ПГФК "Княгиня Евдокия" обявява следните работни места за учебната 2018/2019 година:

1. Учител по биология и здравно образование - 1 работно място

2. Учител практическо обучение по козметика и маникюр - 1 работно място

3. Учител практическо обучение по фризьорство - 2 работни места 

Краен срок за подаване на документи - 05.09.2018 г. до 16:00 часа

Събеседването с кандидатите ще бъде на 11.09.2018 г. от 11: часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

График на изпити за самостоятелна форма на обучение.pdf

График за поправителни изпити за определяне на срочна оценка - септемврийска сесия.pdf

График за поправителни изпити - сесия август.pdf

График за приравнителни изпити - септемврийска сесия.pdf


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

За учебната 2018/2019 година в училището има свободни места за прием на ученици в VІІІ клас след трите етапа на класиране по професии и специалности, както следва:


Професия

Специалност

Фризьор

Организация и технология на фризьорските услуги

 

Фризьор

Фризьорство

Козметик

Козметика

Маникюрист-педикюрист

Маникюр, педикюр и ноктопластикаУчениците, които желаят да бъдат записани за обучение в нашето училище, могат да направят това, считано от 2 август 2018 г. (от 9,00 до 17,00 часа), като представят следните документи:

  1. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование

  2. Оригинална служебна бележка за резултатите от националното външно оценяване

  3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия  лекар на ученика, доказващо че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна

  4. Акт за раждане – ксерокопие и оригинал (за сверяване)

  5. Лична здравно-профилактична карта

  6. 3 броя снимки (за лично образователно дело на ученика, ученическа лична карта и ученическа книжка)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

За учебната 2018/2019 година свободните места в училището до утвърдения държавен план-прием към 06.07.2018 г., са както следва.

Клас

Професия

Специалност

Брой свободни места

ІХ а

Фризьор

Организация и технология на фризьорските услуги

-

Х а

Фризьор

Фризьорство

-

Х б

Козметик

Козметика

6

ХІ а

Фризьор

Организация и технология на фризьорските услуги

14

ХІ б

Фризьор

Фризьорство

10

ХІ в

Фризьор

Фризьорство

8

ХІІ а

Фризьор

Организация и технология на фризьорските услуги

6

ХІІ б

Фризьор

Фризьорство

9

ХІІ в

Фризьор

Фризьорство

10

ХІІ г

Козметик

Козметика

15


 

СЪОБЩЕНИЕ

                 Записването на приетите ученици на първи етап на класиране ще се извършва на 4, 5 и 6 юли 2018 г. от 8.00 часа до 18.30 часа в училището.

         Класираните ученици подават следните документи:

        1. Заявление до директора - попълва се в училището (по образец);

        2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 от Закона за предучилищното и  училищното  образование;

        3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия  лекар на ученика;

        4. Оригинална служебна бележка с резултатите от националното външно оценяване:

        За изготвяне на училищната документация се представят допълнително:

        5. Ксерокопие на акт за раждане;

      6. 3 броя снимки (за лично образователно дело на ученика, ученическа лична карта и ученическа книжка);

        7. Лична здравно-профилактична карта.


ВАЖНО!  График за поправителна сесия - месец юли  СЪОБЩЕНИЕ

за учениците, които искат да се обучават в ПГФК "Княгиня Евдокия" и техните родители.
Информираме Ви, че кодовете на специалностите за прием на ученици в VIII клас в училището за учебната 2018 / 2019 година, са както следва:

 

УЧИЛИЩЕ
КОД
СПЕЦИАЛНОСТ
ПГФК "Княгиня Евдокия"
4081
Организация  и технология на фризьорските услуги
ПГФК "Княгиня Евдокия"
4082
Фризьорство
ПГФК "Княгиня Евдокия"
4083
Козметика
ПГФК "Княгиня Евдокия"
4084
Маникюр - педикюр и ноктопластика
ПГФК "Княгиня Евдокия"
4085
Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове /дуално/


ЗА СПОМЕН

             Моменти от връчването на дипломите за завършеио средно образование и на свидетелствата за придобита професионална квалификация на випуск 2018 г. - 22.06.2018 г. 

 

 

Поздравление към учителите от отличниците на випуска

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
 УВАЖАЕМИ ГОСТИ,
 СКЪПИ УЧИТЕЛИ, 
 ОБИЧНИ РОДИТЕЛИ,
 МИЛИ ПРИЯТЕЛИ  И СЪУЧЕНИЦИ,
   Ние, абитуриентите от випуск 2018 г. сме щастливи, че   всички заедно ще съпреживеем  най-вълнуващия момент от   нашето завършване, който е и равносметка за обучението ни   в Професионалната гимназия по фризьорство и козметика   „Княгиня Евдокия” – връчването на дипломите  ни за   завършено средно образование.

Скъпи учители,

    Имам честта в този тържествен ден на раздяла да изразя от името на  абитуриентите нашата благодарност към Вас за  всичко, което направихте, за да  ни дадете самочувствието на личности със знания и опит.
    Времето през общите ни четири години  като че ли отлетя твърде бързо, но днес ние си даваме сметка, че за да се превърнем от неуверените и притеснени деветокласници – в зрелостници със самочувствие,  заслугата е Ваша.
Благодарни сме Ви за всекидневните усилия да ни преподавате безценни житейски уроци. Вие изградихте основите на нашите общи представи за устройството и развитието на света и природата, помогнахте ни да осъзнаем колко е важно за успешната реализация на личността за да познаваме  богатството на различните науки.
     С  професионалната ни подготовка по фризьорство и козметика Вие  успяхте да формирате у нас умения и естетически усет, които ни мотивират да търсим и да създаваме красота. Те ще бъдат част от нашето богатство, което ще продължим да съхраняваме и да развиваме  в себе си. Ние се гордеем, че завършваме първото и най-престижно училище  в страната по фризьорство и козметика, което има над половинвековна история. 
    Повече от 10 години гимназията носи името на българската княгиня Евдокия, за която не знаехме много. Сега вече сме сигурни, че тази достойно жена  се е отнасяла  с изключително уважение  към творчеството, излязло от  сръчните женски ръце. Доказателство за това  е колекцията от красиви тъкани, които нашият патрон дарява на Националния етнографски музей. Вече знаем за нейната благотворителна щедрост към нуждаещите се деца през военните години и заслугите й за създаване на професионални училища за тях. Тя е достоен пример и за нашето време.
Уважаеми родители,
     Благодарим Ви за подкрепата, без която ние не можехме да осъществим стремежите си. Вие инвестирахте в нас, за да знаем и да можем. Даваме си сметка, че не винаги сме ви носили само радостни вести от училище, но се надяваме да ни простите. Ще се извиним с думите на обичания писател Йордан Радичков, че „човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с много правописни грешки“. Неоценима е Вашата родителска обич и подкрепа, от които ще имаме нужда винаги.  Дано успеем достойно да ви се отплатим.
Мили приятели,
    Незабравими ще останат за нас общите спомени от годините, прекарани заедно в нашата гимназия. Те са пъстри, с различни нюанси в емоциите ни. Но съм сигурна, че ще останем свързани трайно, защото е много и твърде ценно за нас това, което ни обединява. Пожелавам Ви да  поемете уверени своя самостоятелен път към бъдещето. Защото човек е силен, когато не само знае и може, но и когато вярва в себе си.
ДНЕС ЩЕ ПОЛУЧИМ ДИПЛОМИТЕ ЗА НАШАТА ЗРЯЛОСТ. НО  ТОВА Е САМО ЕДИНИЯТ ВАЖЕН  ЕТАП ОТ НАШЕТО ИЗРАСТВАНЕ КАТО ЛИЧНОСТИ. КАКТО СА КАЗАЛИ ДРЕВНИТЕ МЪДРЕЦИ, „НАШЕТО ЗНАНИЕ Е ОГРАНИЧЕНО, А НАШЕТО НЕЗНАНИЕ Е БЕЗГРАНИЧНО”.
„ВИПУСК 2018“ пожелава на колектива на Професионалната гимнозия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“ много успехи, удовлетворение и признание в благородната мисия на учителството. 
НА ДОБЪР ЧАС НА ВСИЧКИ!
 
Кямиле Ибрям – ХІІ Б клас


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
              Във връзка с приема на ученици за учебната 2018 / 2019 година, Ви информираме, че училището е осигурило общежитие за ученици с постоянно местоживеене в населено място извън гр. София. Допълнителна информация може да получите при записване на ученика.

 

Нашата гордост

Гордеем се с Вероника Николаева Банчева от VІІІ аклас, която стана победител в три категории на Републиканското първенство на Българската федерация по шейни на улей и естествени трасета, състояло се на 09.06.2018 г. в гр. София:

1-во място – по едноместни шейни, девойки младша възраст на КУПА „СОФИЯ“;

1-во място – по едноместни шейни, девойки младша възраст

КУПА „Д. А. ДИМИТРОВ“;

 

Златен медал от Държавното индивидуално първенство  2018 – БФ „Шейни“ – едноместни.

 

Пожелаваме й нови успехи и златни медали от европейски и световни състезания!

 

  


    24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Поздравителни адреси


 

...Ние създаваме изкуство и творим красота! 

 

 

                                                   Адрес                                                                                                            За контакт        

                                                   гр. София – 1113, район „Изгрев“,                                                         02 873 95 00,   02 873 94 98,   02 451 83 99 

                                                   ул. „Атанас Далчев” № 8                                                                          e-mail: pgfk.sofia@abv.bg