„ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ,
КЪМ СВЕТЛА БЪДНИНА ВЪРВИ...!“
Химнът на словото и светлината!
Защото само двама богоизбрани са успели да извлекат „из мъртвина“ цялото българско племе, за да ни го завещаят с най-исконните му добродетели – жажда за наука, поклон пред езика ни и жертвоготовност за родината.
Да вдигнем гордо глава и да останем верни на тази България, на която светите братя Кирил и Методий дадоха най-ценния дар – словото българско!
Нека го пазим и обичаме! Само тогава ще останем тези българи, които са достойни за своите учители!
Честит празник на духовността!
Заповед № РД-01-355 от 18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването.pdf  
Заповед № РД09-1028 от 29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката.pdf

      

        

                    

Утвърден държавен план-прием за учебната 2021-2022 г. -

СПГ Княгиня Евдокия.pdf

Заповед № РД09-2121 от 28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.pdf

Заповед № РД09-856 от 09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката.pdf

Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.pdf

Заповед № РД09-798 от 31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.pdf

Заповед РД 09-2118 от 28.08.2020 г. на министъра на образованието. pdf

Заповед № РД-01-194 от 30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването.pdf

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

НА НАЧАЛНИКА НА РУО СОФИЯ-ГРАД

 за утвърждаване на държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в VІІІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2021/ 2022 г. по училища и паралелки.

PROEKT_zapoved_utvarjdavane_plan_priem_2021.pdf

PROEKT_plan-priem_2021.pdf

Заповед № РД09-748 от 19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. министъра на здравеопазването


Днес, 18.03.2021 г., е Световният ден на рециклирането!

СПГ “Княгиня Евдокия“ се включва в националната инициатива, защото участието на всеки един от нас е отговорност за бъдещето и живота ни!
Желаем да споделим с всички нашата лична ангажираност към глобалните проблеми на Земята и отношението ни към природата.
Конкретните си идеи ще реализираме в общоучилищни дейности:
On line часове на класа и часове по общообразователни предмети, посветени на рециклирането
„СПГ – работилница за рециклиране“ – авторски творби от отпадъци; презентации, постери, есета…
On line рубрика „Рециклирането- интересни факти в числа“.

 

А сега, нека споделим прекрасните презентации на:

Ния Йорданска от VIII – б клас - РЕЦИКЛИРАНЕ НА АЛУМИНИЯ.pdf

Александър Иванов от VIII – в клас - СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО.pdf

Румен Попов от VIII – г клас -  РЕЦИКЛИРАНЕТО - ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ В ЧИСЛА.pdf

Никол Йосифова от VIII – е клас - РЕЦИЛКИРАНЕ НА АЛУМИНИЙ.pdf

Виктория Иванова от X – б клас - СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО.pdf

                       

                            Заповед № РД09 - 604 от 11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.pdf

                            Заповед № УД - 269 от 14.02.2021 г. на директора на СПГ Княгиня Евдокия.pdf

                            Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 на министъра на здравеопазването.pdf

                            Писмо на МОН с вх. № 9105-4705.02.2021 г.pdf

                            Заповед № УД-248 от 30.01.2021 г. на директора на СПГ Княгиня Евдокия.pdf

                            Заповед № РД09-290 от 29.01.2021 г. на министъра на образование и науката.pdf

                            Заповед РД-01-52 от 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването.pdf

                            Заповед РД09-3610 от 31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката.pdf

                            Заповед № РД09-3472 от 27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.pdf

                            Заповед № 09 - 3457 на министъра на образованието и науката.pdf

                            Заповед № РД09-3310 от 18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.pdf

                            Заповед № РД 09-3172 от министъра на образованието.pdf

Ой, Коледо, мой Коледо!

      

https://www.youtube.com/watch?v=pqdQNnCydbY

Цветя, усмивки и настроение в първия учебен ден!

На 15 септември 2020 г., точно в 9 часа, беше официално открита новата учебна година - с издигането на националния флаг и изслушването на химна на България.

Гост на тържеството беше д-р Ваня Кастрева – Началник на РУО-София-град.

     

     

   

ПРИЕМ 2020 - 2021 ГОДИНА

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заповед № УД - 396 от 20.03.2020 г. на Директора на СПГ за подобряване на организацията за провеждане на обучението на учениците от разстояние в електронна среда.pdf
Заповед № РД01-154 от 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.pdf
Заповед № РД01-168 от 30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.pdf
Заповед № УД - 400 от 06.04.2020 г. на Директора на СПГ Княгиня Евдокия за забрана на достъп на гражданите до училищния двор.pdf

 

  

Заповед № РИВ20-РД09-56 от 18.03.2020 г. на Кмета на СО-район Изгрев.pdf
Писмо изх. № 16-00-4 от 16.03.2020 на Министъра на здравеопазването.pdf
постер.pdf
Телефони за услуги и сигнали.pdf
МИЛИ ДЕЦА, СКЪПИ УЧЕНИЦИ.pdf
Предпазвайте себе си и околните.pdf