Заповед-ваканция.pdf


ДО УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х А КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Драги ученици,

Уважаеми родители, 

Съгласно писмо, изх. № РУО1-7832/07.04.2020 г. на началника на РУО-София-град, срокът за подаване на заявленията за явяване на изпит по чужд език и по информационни технологии - дигитални компетентности,  е от 06.04.2020 г. до 10.04.2020 г.

 Образци на заявленията са публикувани на сайта на училището в рубрика Ученици – Национално външно оценяване – Х клас.

 Учениците, които желаят да се явят на  изпит по чужд език и по информационни технологии - дигитални компетентности, следва да изпратят попълнени и сканирани своите заявления   на електронните адреси kerka_andonova@abv.bg или  margi.petrov@abv.bg в срок до 10,00 часа на 10.04.2020г.

Забрана за достъп на граждани до училищния двор!

Z_d-zabrana_dostap_dvor_SPG.pdf

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, БЪДЕЩИ ОСМОКЛАСНИЦИ,
 Предоставяме на вниманието ви
проекта на ПЛАН-ПРИЕМ
по професии и специалности за учебната 2020/2021 година
в Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“
 
                   Нови професии/специалности, единствени в областта:
  1. Професия: ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
          1.1. Специалност: Икономическо инфомационно осигуряване – 1 паралелка (дневна форма на обучение) с разширено изучаване на английски език
                   Професии/специалности за втора година, единствени в областта:
  1.  Професия: СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ
            1.1. Специалност  Съдебна администрация – 1 паралелка (дуално обучение) с разширено изучаване на английски език
       2.  Професия: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
             2.1. Специалност: Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – 1 паралелка (дуално обучение) с разширено изучаване на английски език


  

Заповед № РД – 01-168 от 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. pdf

Удължаване срокът на въведените противоепидемични мерки до 12.04.20 г. вкл.

Изх. № РУО1-7342/27.03.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 7317/27.03.2020 г. от Столична регионална здравна инспекция, Ви уведомявам, че със заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. министърът на здравеопазването удължава срокът на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.
Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.


   С уважение,
   Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

ДНИТЕ ДО 12 АПРИЛ ЩЕ СА НЕПРИСЪСТВЕНИ В УЧИЛИЩЕ

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

Министерството на образованието и науката изпрати препоръки към училищата по преценка на учителите да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и да се използват по-пълноценно възможностите на проектно-базираното обучение. На този етап в училищната документация не е необходимо да се вписват оценки, а учителите трябва да следят ангажираността и активността на всеки свой ученик.

На официалната страница на Министерството образованието и науката е обявен „Телефон е-образование“ с номер 0800 10 112, на който могат да се отправят въпроси и предложения, свързани с учебния процес.


ВАЖНО!

Заповед № УД-396 от 20.03.2020 г. на Директора на СПГ "Княгиня Евдокия"

Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването


  Телефони за услуги и сигнали относно COVID-19    


СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

 За да запазите собственото си здраве и това на Вашите близки, трябва да се съобразявате с предписаните противоепидемиологични мерки и правила в условията на извънредно положение.

Наложително е стриктно да спазвате изискванията за лична хигиена – мийте ръцете си често и продължително, като използвате сапун и вода или антибактериален гел.

Редовно проветрявайте помещението, в което се намирате.

Стойте вкъщи, избягвайте социални контакти с други хора. С близки и приятели може да общувате по телефона или в социалните мрежи.

Ограничете максимално достъпа си до обществени места.

Следвайте съветите на Вашите родители и учители, които искат да Ви предпазят от възможни опасности.

Използвайте времето, прекарано вкъщи, за продължаване на Вашето образование с подкрепата на Вашите учители и родители. Бъдете активни в образователното си любопитство! Време е за личностно усъвършенстване!

Искрено Ви желаем здраве и воля, за да докажем силата на нашите общи усилия за преодоляване на кризисния за държавата ни момент!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Мерки за недопускане на разпространението на заразата с COVID – 19.doc

Заповед № РИВ20-РД09-56 от 18.03.2020 г. на кмета на СО - район Изгрев.pdf

 Писмо № 0211-42 от 16.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.pdf

Постер.pdf

Указания на Столична община.pdf

Рубрика за въпроси и отговори за кризисната ситуация на сайта на

Държавна агенция за закрила на детето

https://sacp.government.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8


 

Подаване на информация за отсъствията на децата и учениците.doc

До родителите на учениците от СПГ "Княгиня Евдокия"

Do_roditelite_16_03_2020.pdf

Здравното министерство огласи мерките срещу Covid-19

Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-124 от 13.03.2020 г.pdf


Създадаване на организация за обучение от разстояние

в електронна среда в извънредна ситуация


ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛИТЕ!docx

В срок до 14,00 часа на 16.03.2020 г. всички учители следва да изпратят на електронния адрес на училището kniaginia.evdokia@gmail.com информация относно избора на съответната образователна платформа и приложение.

  

 СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка с предприетите мерки относно ограничаване на епидемичния подем на заболяванията от грип в условията на епидемично разпространение на COVID 19, административното обслужване ще се извършва само и единствено чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез електронните пощи на училището до последващо разпореждане на компетентните органи.

  Заповед № УД - 390 от 12.03.2020 г на директора на СПГ "Княгиня Евдокия".pdf  

 

Заповед на МОН № РД09-625 от 11.03.2020 г.pdf

Писмо СРЗИ.pdf

Заповед на МОН № РД09-606 от 09.03.2020 г.pdf

Заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката

Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г.
на министъра на образованието и науката дните
от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително
се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СПГ „КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“

 

 

 

    

      

      

       

       

       

    

       

     

     

     

     

     

      

     

     

    

 

 

     

        

        

 

     

 

     

    

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Отново Ви напомняме, че в рубриката „Ученици“, подрубрика „Обучение“ на електронната страница на училището са публикувани утвърдените графици за:

  • втория час на класа;
  • консултации от учителите по всички учебни предмети.

В момента внедряваме електронен дневник, чрез който ще можете да се осведомявате за образователните резултати и присъствието на Вашите деца в учебните занятия.

В тази връзка Ви каним в срок не по-късно от 08.11.2019 г., използвайки утвърдените графици:

  • да получавате периодично и своевременно информация за успеха и развитието на децата Ви в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
  • да получавате подкрепа и консултиране по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата Ви;
  • да предоставите на класните ръководители Вашите електронни адреси за обратна връзка.

СПРАВКА свободни места ученици-27.11.2019.doc

   дни на отворените врати    

 

 

 

Условия за отпускане на стипендии

Вътрешни правила за получаване на стипендии

 

   

УЧЕБНИЦИ 2019-2020 ГОДИНА

PGFK_Uchebnitzi_2019-2020.doc

 

 ПО РЕЗУЛТАТИТЕ ЩЕ НИ ПОЗНАЕТЕ! 

   

От 22.04.2019 г. до 24.04.2019 г. в гр. Хасково се проведе Националното състезание „Най-добър млад фризьор и гримьор" за учебната 2018/2019 година, организирано от Министерството на образованието и науката.

Професионалната гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“, гр. София завоюва призовите места и в трите категории:

„Салонно подстригване“ – Сесил Абидин спечели ІІ място.

„Вечерна дамска прическа“ – Спасунка Иванова спечели ІІІ място.

„Изработване на вечерен грим за фотосесия и за корица на модно списание“ в двете категории – Богомила Енчева спечели ІІІ място.

От участващите в трите категории 16 отбора от цялата страна ПГФК спечели отборно ІІІ място.

Гордеем се с нашите ученици и професионализма на техните учители и треньори- Емилия Иванова и Боряна Велева.


       

 


Лекция

на проф. Христо Пимпирев 
пред ученици от Професионалната гимназия по физьорство и козметика "Княгиня Евдокия"

 

                       

                                  

                           

     

 

 

 

                          На 19.02.2019 г. почетохме паметта на Апостола на свободата,  като поднесохме цветя на паметника на Васил Левски!

                         Той е пример за нас с великите си дела и завети, и ще остане завинаги в сърцата ни!

                         Дълбок поклон!

             

 

                              На 25.02.2019 г. се проведе среща с г-жа Христина Богданова наследник на рода на Васил Левски.

                              Учениците бяха потопени в атмосферата на родовите спомени за Апостола, предавани от поколение на поколение. 

                      

      

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!   

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ

 

        Напомняме Ви, че с писмо, изх. № 16-00-62/25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването, е регламентирана процедурата за документирането и контрола на случаите на отсъствие на учениците от училище по медицински причини.

        В тази връзка следва да бъдат спазвани Указанията за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка (образец), за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

        Ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари са информирани от Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) за изискванията към издаването на медицинска бележка, както и е разпоредено да се изписва и уникалният идентификационен номер (УИН) на медицинското лице, издало бележката.

       При възникнало съмнение за редовността на издадения документ се осъществява контрол на издадените медицински бележки по определената процедура.

Образец на медицинска бележка.pdf

 

 

ВАЖНО!

В рубрика "Проекти", Еразъм +, са публикувани критерии и документи за подбор на ученици, желаещи да участват в проект "Европейски опит за кариерно развитие на младите фризьори и козметици".

 

 

 

Учебници за учебната 2018-2019 година 

 

 

ЗА СПОМЕН

            &