ВАЖНО!

      На основание чл. 82, ал. 3 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, определям реда, срока и мястото за запознаване с оценената индивидуална изпитна работа от държавния зрелостен изпит на всеки ученик от училището, както следва:

  1. Запознаването става срещу представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на училищната зрелостна комисия;
  2. Срок за запознаване: от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. вкл. от 11,00 до 14,00 ч.;
  3. Място за запознаване: кабинет на организатора по учебната дейност.

     Директор

     Мариета Гигова

Важно!

Видеоинструктаж за зрелостниците

https://drive.google.com/file/d/11Ih37CK2DK44HFncr-oCaD_aRAOIng3b/view?usp=sharing

Драги зрелостници,
 Информирам Ви, че в рубрика Актуално/Новини, е публикуван новият инструктаж на зрелостника, утвърден със Заповед № РД 09-1086 от 15.05.2020 г. на министъра на образованието и науката.
 

  

ПАРАД НА ПРОФЕСИИТЕ

или къде е ... нашата сила!

   

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, БЪДЕЩИ ОСМОКЛАСНИЦИ,

Предоставяме на вниманието ви
проекта на ПЛАН-ПРИЕМ
по професии и специалности за учебната 2020/2021 година в Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“

Нови професии/специалности, единствени в областта:
1. Професия: ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
1.1. Специалност: Икономическо инфомационно осигуряване – 1 паралелка (дневна форма на обучение) с разширено изучаване на английски език

Професии/специалности за втора година, единствени в областта:
1. Професия: СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ
1.1. Специалност Съдебна администрация – 1 паралелка (дуално обучение) с разширено изучаване на английски език

2. Професия: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
2.1. Специалност: Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – 1 паралелка (дуално обучение) с разширено изучаване на английски език
Снимка на Софийска професионална гимназия "Княгиня Евдокия".

          

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ.pdf

      Поздравителен адрес от СО - район Изгрев.pdf

Заповед за именение на продължителността на пролетната ваканция.pdf

     Българско светско училище

    Най - добрите салони в света

          Международен ден на Земята, 2020 - Клуб "Природозащитник" СПГ "Княгиня Евдокия"

Обръщение на д-р Ваня Кастрева към децата и учениците чрез директорите на столичните детски градини и училища

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 През последния месец образователната система бе поставена пред неочаквано предизвикателство. Въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на коронавируса измени нашето ежедневие. Затвориха врати училищата и детските градини и животът сякаш спря. В дни на изпитания и в критични ситуации се проявяват истинските личностни качества на човека, креативността и отговорността на институциите.
 В този месец можем с основателна гордост да кажем, че образователната система оправда доверието на обществото. За броени дни училищата реорганизираха своята работа и методи на преподаване и заедно с учениците стартираха обучението в електронна среда. Имаше страхове и грешки, имаше вдъхновение и разочарование. За много от учителите, директорите, експертите работният ден нямаше край.
 Най-тежка и публична бе работата на учителите, които трябваше да убедят учениците и родителите в своята иновативност, добронамереност и взискателност. И заслужено признаваме безрезервния им труд.
 Редом с тях са директорите, които по нов начин поеха отговорността и свободата да правят училищни политики, да реализират на практика училищната автономия.
 В този месец на извънредно положение Регионално управление на образованието – София-град имаше мисията да координира и подпомага промяната. За обществото тази роля е невидима, но стотици директори и хиляди учители усетиха грижата на експертите, подкрепата и оперативността на нашата институция. В този месец обработихме деловодно над 2000 преписки, говорихме с много родители, граждани, ученици. Благодаря за получените високи оценки и добрите думи. Успяхме заедно, успяваме заедно.
 От днес започва най-смирената християнска седмица – Страстната седмица! Нека това да бъдат дни на спокойно ежедневие за учениците и учителите, нека всеки учител да намери време за отдих и вдъхновение, нека даде на своите ученици възможност да погледнат на знанието и като на забавление.
 В тези дни на социална изолация много се говори за героите в битката с коварния вирус. Покланяме се пред саможертвата и отдадеността на лекари, полицаи, учители, на всички, които се грижат за другите. Но в тези дни на изпитания има и други герои. Това са нашите деца!
 С признание и уважение към техните усилия, моля да създадете организация приложеното обръщение да достигне до тях чрез електронните дневници.
 С благодарност за отдадения труд Ви пожелавам нестихваща вяра, любов и надежда за по-добри дни. Светли празници!
 
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
Мили деца, скъпи ученици!
"Вярвайте и ще бъдете благословени!"
https://www.youtube.com/watch?v=YBMVTBdAZwY
    Телефони за услуги и сигнали
    
   
   
   
   
Спрете разпространението на микроби, които разболяват вас и другите! - постер
    Заповед № УД - 400 от 06.04.2020 г. на Директора на СПГ за забрана на достъп на гражданите до училищния двор

Заповед № РИВ20-РД09-56 от 18.03.2020 г. на Кмета на СО - район "Изгрев"

Заповед № УД - 396 от 20.03.2020 г. на Директора на СПГ "Княгиня Евдокия"
за подобряване на организацията за провеждане на обучението на учениците от разстояние в електронна среда
Заповед № РД01-154 от 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Заповед № РД01-168 от 30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Писмо изх. № 16-00-4 от 16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването