Професионална гимназия по фризьорство и козметика “Княгиня Евдокия” – гр. София

Адрес:
гр. София, район “Изгрев”
ул. “Атанас Далчев” №8
Телефон:
02/ 873 95 00, 873 94 98
E-mail:
pgfk.sofia@abv.bg
вход поща:
Служебна