След 7 клас


 

ПРОФЕСИЯ ФРИЗЬОР

Специалност:

Организация и технология на фризьорските услуги – 1 паралелка, 26 ученика

Балообразуване:

Балът се образува от утроената оценка по БЕЛ от НВО и оценката от НВО по Математика, оценките по Биология и здравно образование и по изобразително изкуство от удостоверението за завършен 7-ми клас

Документи за кандидатстване:
 • Заявление за кандидастване – подава се в училищата-гнезда
 • Свидетелство за завършен седми клас
 • Служебна бележка за резултата от НВО по БЕЛ и Математика
 • Медицинско свидетелство
Документи за записване на приетите ученици:
 • Свидетелство за завършен седми клас – оригинал
 • Медицинско свидетелство – оригинал
 • Акт за раждане – оригинал и копие
 • 4 бр. пликове за писма + 4 бр. пощенски марки за страната
 • 4 бр. снимки (паспортен формат)
 • Лична здравно-профилактична карта
График на дейностите по приемането на ученици:
 • Подаване на докумени за участие в първи етап на класиране – 16 юни – 22 юни 2017 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 27 юни 2017 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 28 юни – 30 юни 2017 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 4 юли 2017 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 5 юли – 7 юли 2017 г. вкл.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 10 юли 2017 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 11 юли – 13 юли 2017 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 17 юли 2017 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 18 юли – 19 юли 2017 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 21 юли 2017 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. Определя се от директора на ПГФК – до 4 септемрви 2017 г. вкл.