Ръководство на Ученическия съвет при СПГ „Княгиня Евдокия“ за учебната 2019-2020 година

    Ученически съвет_2019-2020.pdf

учебна 2018-2019 година

                                   

                                    Председател : Кристина Найденова - VІІІ в клас                                          Управленски съвет по класове

                                    Заместник председател: Маргарита Исаева - VІІІ а клас                        VІІІ клас –  Цветина Костова - VІІІ а клас

                                    Секретар: Цветина Костова - VІІІ а клас                                                       ІХ клас – Вероника Банчева -  ІХ а клас

                                    Касиер: Вероника Райкова – ХІ б клас                                                           Х клас –  Яница Апостолова -  Х а клас

                                                                                                                                                                       ХІ клас – Виктория Захова – ХІ а клас

                                                                                                                                                                       ХІІ клас -  Далия Миланова – ХІІ а клас

    

 

План за дейността на УС - учебна 2018-2019 година

Устав на УС