Заявления за кандидатстване за стипендия:

                 1. Бланки стипендия за отличен успех .doc                                               

                 2. Бланки социална стипендия.doc

                 3. Бланки стипендия за ученици с трайни увреждания.doc

                 4. Бланки стипендия за ученици с един родител .doc

 

                                                                      ПМС 328 - 2017.docx

                                                                      Протокол на комисията.pdf