ГРАФИК

 за провеждане на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация - сесия юни, учебна 2019/2020 година

         График.docx