ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

при Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“ – гр. София

Председател:

Надежда Томова – родител на ученик

Членове:

  1. 1.      Росица Петрова – Национално сдружение на фризьорите
  2. 2.      Петя Иванова – старши експерт в Регионалното управление на образованието – София-град
  3. 3.      Никола Кулев – родител на ученик
  4. 4.      Ваня Германова – родител на ученик