ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

при Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ – гр. София

Председател:
Надежда Томова – родител на ученик
Членове:
1.  Росица Петрова – Национално сдружение на фризьорите
2.  Петя Иванова – старши експерт в Регионалното управление на образованието – София-град
3.  Никола Кулев – родител на ученик
4.  Ваня Германова – родител на ученик