САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

                         График за сесия март учебна 2018-2019 година.pdf

 

 

               За вас зрелостници

            

                   

                                       

 Дневна форма на обучение

1.  Класни ръководители за учебната 2018-2019 година

2.   График консултации - ІІ срок.pdf

3.   График за контролните и класните работи през ІІ срок.pdf

4.  График за провеждане на часовете по ЗИП

5.  График за провеждане на часовете по СИП

6. График за учебна и производствена практика

7.  Дневен режим

8.   Седмично разписание за ІІ срок.pdf

9.  График за ІІ час на класа.pdf


Инструменти, необходими за практика


1. Препоръчани пособия.pdf

Конспекти

Учебни програми