Ръководство за регистрация на ученик в електронния дневник

ВАЖНО!

За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. включително за учениците от VІІІ до ХІІ клас, в СПГ "Княгиня Евдокия" е организирано обучение от разстоятие в електронна среда при спазване на утвърденото седмично разписание за първия учебен срок за учебната 2020-2021 година.

    Заповед № УД - 103 от 27.10.2020 г. на директора на СПГ "Княгиня Евдокия"

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

   1Седмично разписание за І срок

   2.  Дневно разписание на учебните занятия - І срок

   3. График за втори час на класа - І срок

   4.  График за класни и контролни работи - І срок

   5.  График за консултации - І срок

УЧЕБНИЦИ, КОИТО СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

PGFK_Uchebnitzi_2020-2021 (3).pdf

ГРАФИК

за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка по учебни предмети на ученици в дневна форма на обучение – сесия м. септември, учебна 2019/2020 година

       Grafik.pdf

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 104, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЯВЯВАМ СВОБОДНИТЕ МЕСТА, КАКТО СЛЕДВА: 

 

Клас

Професия

Специалност

Брой свободни места

ІХ а

Съдебна администрация

Съдебен служител

4

ІХ б

Изпълнител на термални процедури

Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

4

ІХ в

Фризьор

Фризьорство

0

ІХ г

Козметик

Козметика

1

ІХ д

Маникюрист-педикюрист

Маникюр, педикюр и ноктопластика

5

Х а

Фризьор/ Маникюрист-педикюрист

Организация и технология на фризьорските услуги

3

Х б

Фризьор

Фризьорство

9

Х в

Козметик

Козметика

4

ХІ а

Фризьор

Организация и технология на фризьорските услуги

0

ХІІ а

Фризьор

Фризьорство

5

ХІІ б

Козметик

Козметика

8


Grafik_VІІ_VІІІ_2020-първа поправителна 

ВАЖНО!

Заповед № УД - 396 от 20.03.2020 на директора на СПГ "Княгиня Евдокия"

учебна 2019 - 2020 година

                                                                           1. Организация на учебния ден

                                                                           2.  График за втори час на класа - II срок

                                                                           3. Седмично разписание за ІІ срок

                                                                           4.   Класни и контролни работи - II срок

                                                                           5.  График за консултации - II срок

 

      Инструменти, необходими за практика