ВАЖНО!

Заповед № УД - 396 от 20.03.2020 на директора на СПГ "Княгиня Евдокия"

учебна 2019 - 2020 година

                                                                           1. Организация на учебния ден

                                                                           2.  График за втори час на класа - II срок

                                                                           3. Седмично разписание за ІІ срок

                                                                           4.   Класни и контролни работи - II срок

                                                                           5.  График за консултации - II срок

 

      Инструменти, необходими за практика