НОВИНИ

 

Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“

 стартира училищен проект „Работилници за успех“

 Проектът цели да обособи училищната среда като място за споделяне на уроци, преживявания и амбиции за професионална реализация. Чрез проекта ще повишим мотивацията за учене и преподаване, както и ще подкрепим творческото и креативно начало у всяко дете и учител.

 В проекта участват всички ученици и учители от училището с активното приобщаване на родителската общност. Родителите ще могат да наблюдават учебните часове, за да придобият реална представа за знанията, уменията и компетентностите на децата си.

 Интерактивните уроци са подготвени съвместно от учениците и учителите чрез използване на електронни ресурси и други дигитални иновации в професионалното образование.

 В тази връзка отправяме покана към всички родители, експерти по образованието, Обществения съвет на училището и други заинтересовани страни да присъстват на „споделените уроци“ съгласно приложения график, утвърден от директора на училището.

Споделени уроци.pdf
В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020), както и по повод организираната Национална седмица на четенето, на 12.12.2019 г. в Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ бяха проведени две събития под наслов:
„Да прочетем приказка за живота“, в което ученици от ХІІ А клас и учители прочетоха една от най-великолепните приказки на Х. К. Андерсен – „Малката кибритопродавачка“ и се запознаха с визуализирана версия на живота и творчеството на писателя;
„Думи, образи и места“ или „Да разкажем историята на нашата столица през годините“, на което учениците от VІІІ А и VІІІ Г клас съпреживяваха историята на София, пресъздадена от пътешественици, художници и журналисти – чужденци чрез живопис, видеа и текстове.

   

 

 

  

 

 

 

Събиране на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища

писмо.pdf