Софийската професионална гимназия "Княгиня Евдокия" реализира проект „Мотивирани и можещи“, финансиран от ЦОИДУЕМ.
Проектът е 10 месечен и дейностите ще се реализират от ноември 2019 до август 2020.
Вече са създадени групите, които ще вземат участие в следните извънкласни форми: клубове „Радио репортер“, „Приложни изкуства“, „Екология“ и „Двигателна активност и спорт“.
По проекта ще бъде изградена виртуална учебна библиотека, в която всички ученици ще имат свободен достъп до интерактивни образователни ресурси, които да подпомогнат процеса на учене и възприемане на учебно съдържание по достъпен начин.
Сформирана е и група от ученици в 11 и 12 клас, които ще бъдат насърчавани за продължаване на образованието си във висши училища.