План за квалификационна дейност за учебната 2018-2019 година

План за квалификация на педагогическите специалисти