РАЗШИРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИЯ 2020-2021г.

ФРИЗЬОРСТВО-ИНОВАТИВЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2020-2024
МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ-ИНОВАТИВЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2020-2024
КОЗМЕТИКА - ИНОВАТИВЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2020-2024
ПРОТОКОЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
ПРОГРАМА МОЕТО СТУДИО

СТАНОВИЩЕ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


С Решение № 479 от 05.08.2019 г. на Министерския съвет на Република България училището е вписано в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година.


 

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ

„ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

За учителите, които вдъхновяват!

Reglament.pdf