1. Тема/Име на младежката доброволческа инициатива: „Добротворчество“.

Кой кандидатства: Ученическият съвет при Професионална гимназия по фризьорство и козметика (ПГФК) “ Княгиня Евдокия“ – гр. София.

Възраст на учениците - от 14 до 18 години.

Проект: „Добротворчество“

Мото: „Искам да бъда добър, искам да бъда полезен, искам да бъда личност!“                                            

Лого на проекта: