ГРАФИК

 за провеждане на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация - сесия юни, учебна 2019/2020 година

          График.docx 

  1. Заповед № РД09-2150 от 27.08.2019 г. на МОН

  2. Заявление

  3. Инструктаж за зрелостника

.